Transport gratuit in Bucuresti
Livrare si in zonele limitrofe
Trimitem fotografia
reala a produsului livrat
Felicitare cadou
la orice comanda
Cadou surpriza
la a 3-a comanda
Flori proaspete
in fiecare zi

Termeni si Conditii

Acest magazin functioneaza conform tuturor prevederilor legale ale Statului Roman. Cand accesati magazinul online FlorariaMobila.ro intelegem ca sunteti de acord cu termenii si conditiile site-ului de pe care comandati sau informati. Pentru a accesa site-ul trebuie sa aveti peste 18 ani.

Magazinul online FlorariaMobila.ro isi rezerva dreptul de a modifica orice componenta sau continutul ce face parte din structura magazinului fara instiintarea si informarea utilizatorilor in prealabil. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile va rugam sa parasiti imediat acest site.

Accesarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai in scopul comercializarii produselor de pe site-ul FlorariaMobila.ro, oferte speciale si promotii ale site-ului.

Site-ul FlorariaMobila.ro nu poate fi tras la raspundere pentru descrierea unui produs incomplet sau inexact.

Odata ce s-a lansat comanda si plata a fost efectuata, clientul accepta termenii si conditiile site-ului.

Ne rezervam dreptul de a selecta clientela fara a da explicatii utilizatorilor.

Imaginile din site sunt cu titlu de prezentare.

Preturile produselor sunt afisate in RON si au TVA inclus. Ne rezervam dreptul de a modifica preturile pe site-ul FlorariaMobila.ro fara o instiintare in prealabil.

Livrarea produselor se poate face doar in Bucuresti si in zonele limitrofe conform programului de lucru afisat in site. Mentionam ca in zilele de 14 Februarie, 1 si 8 Martie programul de livrare se poate decala.

Daca un produs nu este in stoc se inlocuieste cu un alt produs care are aceeasi valoare sau mai mare decat cel comandat, cu o culoare cat mai apropiata sau cu o specie de floare apropiata de produsul selectat, comandat, conform stocului disponibil din acel moment. Acelasi principiu se aplica si in cazul vaselor, cosurilor si vazelor in care sunt aduse produsele.

FlorariaMobila.ro interzice transferarea datelor de pe site sau modificarea lor fara acordul in scris al acestuia.

POLITICA DE RETUR

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor, produsele cumparate de la FlorariaMobila.ro pot fi returnate in 14 zile.

Conform legislatiei romane in vigoare, clientii FlorariaMobila.ro au dreptul de a returna produsele cumparate, prin denuntarea unilaterala a contractului de vanzare - cumparare incheiat la distanta, fara invocarea nici unui motiv. Puteti returna numai produsele care nu sunt perisabile si/sau alimentare. In consecinta, florile nu se pot retuna.

Returul in 14 zile se adreseaza numai clientilor care au cumparat produse online de pe site-ul www.FlorariaMobila.ro.

Produsele neperisabile se returneaza numai in ambalajul original cu toate accesoriile si elementele livrate.

Returnarea produselor achizitionate de pe siteul Floraria Mobila se face la adresa: Strada Vasile Lascar, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti, prin oricare firma de curierat rapid exceptand Posta Romana.

Expediarea produsului returnat se face de catre clientul care a achizitionat produsul, altfel va fi refuzat la primire.

Coletul trebuie sa fie insotit de toate documentele primite la cumparare si o adresa scrisa si semnata prin care persoana care a comandat si platit coletul solicita denuntarea contractului si cere returnarea sumei achitate, indicand numarul contului bancar unde se returneaza banii.

Suma achitata se va returna integral, mai putin costul de transport pe care il va achita clientul.

Clientul primeste suma achitata, dar nu are dreptul la despagubiri potrivit ordonantei nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, aprobata prin legea 51/2003, Cap. 2, Art. 10 litera C.

Clientul poate denunta unilateral contractul incheiat la distanta fara a invoca vreun motiv si fara penalitati in termen de 14 zile.

Politici si termeni de confidentialitate

Aceasta politica a fost redactata la data de 20.05.2018, urmand a fi revizuita si actualizata periodic.

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului SC RELEVANT MEDIA SRL (denumita in continuare Florariamobila.ro), cu sediul social in str George Valsan nr 12, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2088/2011, avand Cod Unic de Inregistrare RO 28084818 in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului florariamobila.ro respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza website-ul. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

2. Definitii:
• A.N.S.P.D.C.P. = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

• “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

• “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

• “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

• “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

• “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

3. Drepturile utilizatorilor site-urilor Florariamobila.ro, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:
• Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

• Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

• Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

• Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

• Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul siteului https://www.florariamobila.roeste realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Str George Valsan nr 12, Bl 109, Ap27, Sector 6 Bucuresti la adresa de email: office@florariamobila.ro

 

4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre florariamobila.ro Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul https://www.florariamobila.ro va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea urmatoarelor datel cu caracter personal nume, prenume, numar de telefon, adresa email, adresa fizica, atat manual cat si automat, in scopul executarii contractului si indeplinirii solicitarii dumneavoastra conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, dar si in scopul inteplinirii unor obligatii legale, Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra șș Florariamobila.ro Florariamobila.ro poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat procesarea acestor date realizandu-se in scop de marketing, in baza consimtamantului dumneavoastra conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul florariamobilar.ro Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: office@florariamobila.ro ro iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

 

5. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor florariamobila.ro nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor florariamobila.ro, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele florariamobila.ro, pentru a furniza servicii disponibile site-ului florariamobila.ro, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a florariamobila.ro sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia. florariamobila.ro a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.
florariamobila.ro, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. florariamobila.ro acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai florariamobila.ro, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor florariamobila.ro sunt retinute pe o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie.

6. Modificari ale politicii de confidentialitate Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate,  florariamobila.ro va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate. Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: office@florariamobila.ro 

7. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei sesizari. Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:
Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
Telefon:
+40.318.059.211 +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email: anspdcp@dataprotection.ro Pagina de internet: www.dataprotection.ro